Lamb Weston is een grote, wereldwijde speler in de aardappelverwerkende industrie. Het bedrijf draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Op de locatie te Bergen op Zoom wordt het vrijgekomen proceswater door middel van een anaerobe reactor grotendeels ontdaan van zetmeelresten. Bij dit proces wordt jaarlijks ruim 1 miljoen m³ biogas gevormd. Econvert heeft een zeer hoog renderende biogasinstallatie geplaatst, inclusief gasreinigingsinstallatie. De totale installatie bestaat naast de gasreinigingsinstallatie uit een biogasmotor en een stoomvormer. De opgewekte elektriciteit wordt rechtstreeks geleverd aan de fabriek zelf. De totale installatie bij Lamb Weston opgesteld is in 2007 geplaatst en vanwege economische overwegingen (wegvallende MEP-subsidie na 10 jaar exploitatie) verwijderd in 2017. In totaliteit is ruim 30 miljoen kWh duurzame elektriciteit geproduceerd en ruim 100.000 GJ stoom en warm water.

Kerngegevens:
Vermogen: 845 kWe (Jenbacher 412) en 325
Stoomvormer: 325 kW (Approvis)
Gasreiniging: Biologische Ontzwaveling