Industriewater Eerbeek (IW Eerbeek) zuivert het afvalwater van drie papierfabrieken. Hierbij ontstaat 4 miljoen m3 biogas. Het biogas gaat via een (biologische) ontzwavelings- en een drooginstallatie naar twee gasmotoren waar het biogas wordt omgezet in elektriciteit. Hiermee wordt jaarlijks circa 10 GWh elektriciteit opgewekt. Een derde hiervan gebruikt IW Eerbeek voor de eigen bedrijfsprocessen, de rest van de elektriciteit wordt geleverd aan het net.

Voor de conversie van biogas naar warmte en elektriciteit koos IW Eerbeek Econvert Climate & Energy als partner. Econvert realiseerde het project en financierde de warmtekrachtinstallatie (gasmotoren) die IW Eerbeek via een leaseconstructie terugbetaalde. Al met al leidde dit tot een terugverdientijd van ongeveer vijf jaar, zonder subsidies. Het rendement uit biogas steeg met 15%. Vanaf 2016 wordt het biogas rechtstreeks geleverd aan een van de papierfabrieken.

IW Eerbeek koos Econvert als partner vanwege de relevante expertise en flexibiliteit waarbij de samenwerking zodanig is ingericht dat er een win-win situatie voor beide partijen ontstond.

Kerngegevens
Vermogen: 1.520 kWe
Productie: 10 GWh per jaar
Beschikbaarheid: ≥95%
Temperatuur: rookgas 500 ⁰C / koelwater 80 ⁰C
Toepassing: 3,3 GWh t.b.v. zuiveringsproces en 6,6 GWh t.b.v. netlevering