In het verleden werd in Nederland een groot deel van het huishoudelijk- en bedrijfsafval gestort op lokale stortplaatsen. Een mengsel van organisch materiaal en inert materiaal vond zijn uiteindelijke bestemming op, dikwijls metershoge, afvalbergen. Zo ook aan het Friese Pad, nabij Emmeloord.

Door een natuurlijk proces (psychrofiele vergisting) wordt continue een mengsel van methaan, stikstof en kooldioxide binnen in de stortplaats gevormd. De provincie Flevoland, die verantwoordelijk is voor de nazorg van de stortplaats, heeft Econvert gevraagd het gas een nuttige toepassing te geven. Het gevormde stortgas wordt op het Friese Pad gebruikt om elektriciteit mee te produceren. Dit gebeurt door middel van een stortgasmotor. Sinds 2002 is Econvert verantwoordelijk voor de gasonttrekking en productie van elektrische energie.

Kerngegevens
Huidig Vermogen : 190 kWe (1 x MAN LE302)
Productie: > 1 mln. kWh per jaar
Beschikbaarheid: > 95%
Toepassing: levering aan kleinverbruikers in Emmeloord en omgeving d.m.v. postcoderoos