Omrin is de afvalverwerker van de gemeenten in Friesland. Het bedrijf beheert de gehele keten van het ophalen van huishoudelijk en bedrijfsafval, tot het verwerken hiervan. Circulair gebruik van reststromen (betekenis van het Friese woord Omrin) is de doelstelling van het bedrijf. Onderdeel van de scheiding- en verwerkingsinstallatie in Oudehaske zijn drie grote thermofiele vergistingtanks, waar de organische reststromen na voorscheiding worden vergist. Het bij deze vergisting vrijkomende biogas wordt nuttig gebruikt. Ook het gas, dat wordt gevormd in de aanwezige stortplaats, vindt zijn bestemming. Econvert heeft sinds haar oprichting in 2005 de productie van duurzame elektriciteit middels biogasmotoren gerealiseerd. Bij aanvang was het opgestelde vermogen ca. 2.6 MW. Dit vermogen is in de loop van de jaren gegroeid tot 5,8 MW. Sinds 2016 (na afloop van de overeenkomst met Econvert) werkt Omrin het biogas op tot groen gas.

De hoeveelheid biogas is in de loop van de jaren fors toegenomen. De opgave voor Econvert was om de WKK’s goed af te stemmen op de vraag (toenemende volume biogas, afnemend volume stortgas), alsmede de juiste economische exploitatie. Dankzij de unieke samenwerking tussen Omrin en Econvert, alsmede de technische- en economische inzichten van betrokken partijen, zijn de resultaten bijzonder goed geweest. Actief beheer, deskundigheid en goede communicatie bleken hun vruchten af te werpen tijdens de contractperiode. In de topjaren werd tot ruim 26 miljoen kWh duurzame elektriciteit  geproduceerd en een forse hoeveelheid duurzame warmte.

Kerngegevens
Vermogen: 1.100 kWe (4 x Caterpillar 3516) + 1.400 kWe (1 x Jenbacher 420)
Productie: 26 GWh per jaar
Beschikbaarheid: ≥95%
Toepassing: 100% netlevering